top of page

คำถามที่พบบ่อย

OEM Service, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, อาหาร, ขนม, เครื่องดื่ม, เครื่องสำอาง, รับจ้างผลิตสินค้า

Q : บริษัท ซัพพอร์ท แพค จำกัด มีบริการอะไรบ้าง ?

A : บริษัทมีบริการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอาหาร โดยทุกขั้นตอนจะมีการควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นไปตามมาตรฐาน โดยลูกค้าสามารถมอบความไว้วางใจด้านการผลิตให้กับเราซึ่งเป็นผู้ชำนาญในการผลิตและบรรจุสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าเป็นไปตามความต้องการ

Q : ทางโรงงานมีมาตรฐานการผลิตอย่างไร ?

A : บริษัท ซัพพอร์ท แพค จำกัด

  • รับจ้างผลิตและแบ่งบรรจุอาหาร ที่ได้มาตรฐานกระบวนการผลิต  GMP กฎหมายมาตรฐานการผลิตระดับสากล,  GHPs,  HACCP , ISO22000,  และ HALAL

  • รับจ้างผลิตและแบ่งบรรจุเครื่องสำอาง  ที่ได้มาตรฐานการผลิต  ASEAN GMP, ISO22716 และ SMETA

Q : MOQ หรือปริมาณขั้นต่ำในการผลิตอยู่ที่เท่าไร ?

A : ขั้นต่ำในการผลิตอยู่ที่แต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อและสอบถามข้อมูลฝ่ายขายและบริการลูกค้า

Line Icon

Q : การสั่งผลิตสินค้าต้องมีเงินทุนเท่าไหร่ ?

A : ราคาของสินค้าขึ้นอยู่กับสูตร และการสั่งซื้อขั้นต่ำของแต่ละสินค้า กรุณาติดต่อ และสอบถามข้อมูลฝ่ายขายและบริการลูกค้า

Line Icon

Q : อยากทำผลิตภัณฑ์ แต่ไม่มีสูตรตำรับ ต้องทำอย่างไร ?

A : ทางบริษัทฯ มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากแขนงต่างๆ ได้แก่ เภสัชกร นักวิจัยวิศวกร และนักโภชนาการ รวมทั้งมีบริการการพัฒนาขั้นตอน และเครื่องจักรสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ และยังสามารถต่อยอดสูตรตำรับจากงานวิจัย เป็นการผลิตระดับอุตสาหกรรมได้

Q : อยากทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร ต้องดำเนินการด้านการขึ้นทะเบียนอย. อย่างไร ?

A : ทางบริษัทฯ มีบริการจดแจ้งทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และส่งตรวจวิเคราะห์ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้กับลูกค้าที่ผลิตสินค้า

Q : สามารถผลิตสินค้าประเภทใดได้บ้าง ?

A : ทางบริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าประเภทต่างๆ ตามประกาศของอย.

bottom of page