top of page

การวิจัยและพัฒนา

OEM Service, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, อาหาร, ขนม, เครื่องดื่ม, เครื่องสำอาง, รับจ้างผลิตสินค้า

   ทางบริษัทฯ มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากแขนงต่างๆ ได้แก่ เภสัชกร นักวิจัยวิศวกร และนักโภชนาการ รวมทั้งมีบริการการพัฒนาขั้นตอนและเครื่องจักรสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ และยังสามารถต่อยอดสูตรตำรับจากงานวิจัย เป็นการผลิตระดับอุตสาหกรรมได้
 

  • วิจัยและพัฒนาสูตรตำรับใหม่ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

  • เครื่องจักรเสมือนจริงขนาดทดลอง เพื่อจำลองประสิทธิภาพของสูตรตำรับก่อนผลิตจริง

  • Scale-up หรือต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตอุตสาหกรรม

  • ออกแบบเครื่องจักรและขั้นตอนการผลิต สำหรับสินค้าที่เฉพาะกลุ่ม

bottom of page