top of page

ENGAGING
YOUR NEEDS

IS OUR
MISSION

รับจ้างผลิต พร้อมวิจัย และ พัฒนาสูตร

เกี่ยวกับเรา
OEM Service, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, อาหาร, ขนม, เครื่องดื่ม, เครื่องสำอาง, รับจ้างผลิตสินค้า
OEM Service, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, อาหาร, ขนม, เครื่องดื่ม, เครื่องสำอาง, รับจ้างผลิตสินค้า

     บริษัท ซัพพอร์ท แพค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2546 มีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) โดยให้บริการรับจ้าง และบรรจุผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารต่างๆ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงคิดค้นและพัฒนาสูตรตำรับเฉพาะ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้บริการธุรกิจเริ่มต้นแก่ผู้ประกอบการที่มีช่องทางการตลาด โดยมีสินค้าที่จัดจำหน่ายได้ภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการ (Brand) อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องสร้างโรงงาน นอกจากบริการด้านการวิจัย และพัฒนาสูตรสินค้า เราให้บริการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การขึ้นทะเบียน และให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเภสัชกรและนักโภชนาการ รวมไปถึง จัดทำระบบ TURN KEY เครื่องจักร สำหรับลูกค้าที่ต้องการสร้างโรงงานใหม่

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

   เป็น 'Top of Mind' ของผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในระดับสากล

พันธกิจ

  • มุ่งเน้นการให้บริการอย่างครบวงจรด้วยทีมงานมืออาชีพ จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากแขนงต่างๆ ได้แก่ เภสัชกร นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์ ทีมวิศวกร รวมทั้งทีมสนับสนุนการบริหาร

  • พัฒนาเครื่องมือ และเครื่องจักรสำหรับการผลิตสินค้าแต่ละประเภท เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า

  • มุ่งมั่นใส่ใจในการจัดทำ และต่อยอดระบบควบคุมและประกันคุณภาพ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล นำมาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ปลอดภัย​

  • ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้า และผู้บริโภค ดำเนินธุรกิจอยู่บนหลักธรรมาภิบาล

บริการของเรา

บริการของเรา

OEM Service ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหาร ขนม เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง รับจ้างผลิตสินค้า

การวิจัย และพัฒนาสูตรตำรับ

โดยทีมเภสัชกร และนักโภชนาการอาหาร

OEM Service ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหาร ขนม เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง รับจ้างผลิตสินค้า

การประกันคุณภาพ และมาตรฐาน

ที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานสากล

OEM Service ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหาร ขนม เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง รับจ้างผลิตสินค้า

บริการด้านการพัฒนาเทคโนโลยี

และเครื่องจักร

ให้เหมาะสมกับสินค้า

OEM Service ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหาร ขนม เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง รับจ้างผลิตสินค้า

บริการจดแจ้ง และขึ้นทะเบียนสูตรตำรับ

ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.)

OEM Service ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหาร ขนม เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง รับจ้างผลิตสินค้า

บริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร

ออกแบบ พัฒนา และจัดหาบรรจุภัณฑ์แบบ One-Stop Service

OEM Service ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหาร ขนม เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง รับจ้างผลิตสินค้า

การรักษาความลับ

และสูตรตำรับของลูกค้า

รับจ้างผลิต /
OEM (Original Equipment Manufacturing)

OEM Service, รับจ้างผลิต, Research, Development, Formulation, วิจัย, พัฒนาสูตร
OEM Service, รับจ้างผลิต, FDA, Regulatory Affairs, จดแจ้ง, ทะเบียน อย.
OEM Service, รับจ้างผลิต, Production, การผลิต
OEM Service, รับจ้างผลิต, Quality, ควบคุมคุณภาพ
OEM Service, รับจ้างผลิต, Delivery, บริการจัดส่ง
OEM Service, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, อาหาร, ขนม, เครื่องดื่ม, เครื่องสำอาง, รับจ้างผลิตสินค้า

สินค้าและบริการของเรา

Soft Gelatin Capsule, แคปซูลนิ่ม

แคปซูลนิ่ม

Sachet, งานซองบรรจุ

งานซองบรรจุ

Healthy Flour, Grain Snack, แป้งสุขภาพ, ขนมอบกรอบ

ขนมอบกรอบ

Tablet, เม็ดตอก

เม็ดตอก

Repacking, งานแบ่งบรรจุ

งานแบ่งบรรจุ

Effervescent Tablets, Powder, เม็ดฟู่

เม็ดฟู่

Hard Gelatin Capsule, แคปซูลแข็ง

แคปซูลแข็ง

Drinking Water, น้ำดื่มบริโภค

น้ำดื่มบริโภค

Jelly, เจลลี่

เจลลี่

มาตรฐานการผลิต

มาตรฐานการผลิต

GMP Certified by Thai FDA, ทะเบียน อย.
Thai Halal Certificate, ฮาลาล
GHPs  & HACCP (Codex)
ISO22000 (Food Safety)

GMP Certified
by Thai FDA

การรับรองและมาตรฐานการผลิต : อาหาร

Thai Halal
Certificate

GHPs  & HACCP (Codex)

ISO22000 (Food Safety)

ASEAN GMP
ISO22716
SMETA

ASEAN GMP

ISO22716

SMETA

การรับรองและมาตรฐานการผลิต : เครื่องสำอาง

ติดต่อเรา
bottom of page